גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת 2005 ומטרתו הגנה על הזכות לחופש תנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה, זכות המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, מפעילות רשויות הביטחון והצבא של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 4.5 מיליון פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם. הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן.

עמותת גישה פועלת במישור המשפטי והציבורי לשם שינוי מצב זה.

במישור המשפטי, פונה עמותת גישה לרשויות המדינה ולבתי משפט בשמם של אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות. בהתדיינויות המשפטית, מתבססת עמותת גישה על המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם והמשפט ההומניטרי.

במישור הציבורי, פונה העמותה לכלל האוכלוסייה ולמעצבי דעת הקהל באמצעות פרסומים בכלי התקשורת השונים, על מנת להגביר את המודעות והרגישות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. כמו כן, פונה גישה באופן ישיר למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בכירים, על מנת לקדם מדיניות הנותנת ביטוי הולם לזכויות אדם.

משום שחופש התנועה הוא תנאי מוקדם למימוש זכויות יסוד נוספות, לפעילות של גישה השפעה רחבה על גישה לחינוך, למקורות פרנסה, לטיפול רפואי ולאיחוד משפחות.

בגישה עובד צוות מקצועי, ובהנהלת העמותה מכהנות דמויות מרכזיות מתחומי המשפט והאקדמיה.

עמותת גישה הינה עמותה עצמאית, בלתי-תלויה וללא מטרת רווח הרשומה כדין בישראל. גישה ממומנת מתרומות מהארץ ומחו”ל.

תפריט נגישות