גישה במכתב למתפ”ש: פרסמו את דבר ההקלות לחג בזמן שתושבים יוכלו לממשן

6 בספטמבר, 2017. היציאה מרצועת עזה מתאפשרת רק למעטים העומדים בקריטריונים הנוקשים שקבע מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש). לרגל החגים המוסלמיים והנוצריים, נוהג מתפ”ש להכריז על “מחוות” של “הקלה” בסגר. בדרך כלל מתפרסם דבר ההקלות בסמוך מאוד – ימים ולעתים שעות – לפני כניסת החג, ולא פעם הפרטים מופיעים בפרסומים הרשמיים לאחר שהחג החל, וגם לאחר שכבר הסתיים.

אמנם, מדובר בהיתרים מעטים, שאין בהם השפעה ממשית על חיי האוכלוסייה בעזה, אך בתנאים הקשים מנשוא של החיים תחת סגר בעזה, אי אפשר להקל ראש באף הקלה. משקרב עיד אל-אדחא,  והודעה על הקלות לא פורסמה, פנינו אל מתפ”ש בבקשה כי, בניגוד לשנה שעברה, למשל, ובהתאם להבטחתם אז, תפורסם הודעה על ההקלות במועד שהתושבים יוכלו לממשן.

רק לאחר שהגשנו קדם בג”ץ בעניין, הואיל מתפ”ש להשיב השבוע: אולי. “האירועים הביטחוניים המצערים שאירעו לאחרונה, מאלצים את גורמי הביטחון לבחון את הדברים ביתר שאת, בהתאם למציאות הביטחונית המשתנה והמדיניות הנוכחית.” הבטיחו גם לעדכן אם וכאשר יתקבלו החלטות כלשהן. החג התחיל, ועדכון כזה לא התקבל.

ב- 4 בספטמבר, אחרי שהחג הסתיים, התקבל העדכון המובטח ממתפ”ש, ובו נטען שדבר ההקלות פורסם בגרסה מעודכנת של “סטטוס הרשאות”, המסמך הקובע את משטר אישורי התנועה של פלסטינים בעזה ובגדה. הגרסה המעודכנת של המסמך הועלתה לאתר מתפ”ש ב-31 באוגוסט, היום שבו החל החג, מועד שלא הותיר לתושבי הרצועה מרווח זמן סביר להגשת בקשות להיתר במועד.

המדיניות חסרת התוחלת הזאת כלפי עזה חייבת להשתנות, בשם ההגינות, בשם הזכות לנוע וחופש הפולחן ולמען הביטחון של כולנו, משני צידי הגדר.