בעקבות עתירה של גישה, בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה למשרד הפנים להסביר מדוע הוא מפלה ישראלים הנישאים לזרים ברישום הנישואין

בג"צ נענה לבקשת ארגון "גישה" והוציא צו על תנאי המורה למדינה לנמק בתוך 60 יום מדוע היא מעכבת רישום של נישואי ישראלים וזרים. ארגון גישה הגיש את העתירה לפני כשנה וחצי, והיא מכוונת נגד סעיפים בנוהל של משרד הפנים, שמתירים לפקידי המשרד לעכב רישום נישואין בתעודת הזהות במקרים בהם אזרח/ית ישראלי/ת נישא לבן/בת זוג זר/ה.

הנוהל מאפשר למשרד הפנים לרשום את המעמד האישי של האזרח הישראלי במקרה כזה כמעמד "בבירור" למשך שלושה חודשים.

הצו הוצא לאחר דיון שהתקיים בבג"ץ בתאריך ה-6.12.2016. במהלך הדיון הודה נציג המדינה כי הצורך בתקופת ה"בירור" אינו נובע מצורך לברר את מהימנות תעודת הנישואין המוצגת למשרד הפנים אלא מצורך להבחין בין מי שנישאו לזרים לבין מי שנישאו לישראלים. ואולם, מטרת הבחנה זו לא הובהרה.

ארגון "גישה" טען בעתירה כי למשרד הפנים אין כל סמכות לעכב את רישום הנישואין של אזרחים ישראלים, בין אם התחתנו עם בני זוג ישראלים ובין אם התחתנו עם בני זוג זרים, וזאת כל עוד הציגו תעודת נישואין קבילה, כפי שמורה החוק וכפי שהורה בית המשפט העליון במגוון מקרים שוב ושוב לאורך השנים. כמו כן נטען כי רישום מצבם האישי של ישראלים "בבירור" בתעודת הזהות אינו רק משפיל ופוגעני, אלא גם מונע מהם הטבות וזכויות שהמדינה מעניקה רק למי שרשום כ"נשוי" בתעודת הזהות. בפרט העיכוב מונע מאזרחים ישראלים שנישאו לתושבי עזה מלהיכנס לרצועה כל עוד מצבם האישי אינו מעודכן ל"נשוי". עוד נטען שאין לרישום כל קשר לשאלת המעמד בישראל של בן/בת הזוג הזר/ה (שכן למשרד הפנים נהלים ייעודיים המסדירים את נושא המעמד) ולכן אין כל סיבה מוצדקת לעכב את הרישום.

ארגון גישה מקווה כי קבלת העתירה והפיכת הצו על תנאי לצו מוחלט תביא להסרת הסעיפים הפוגעניים מנוהל משרד הפנים וכך תביא לסיום העוול והפגיעה הנרחבת שנגרמת לאלפי אזרחים ישראלים ובני/בנות זוגם- פגיעה בכבודם ובזכויותיהם, בעיקרן הזכות לחופש תנועה והזכות לחיי משפחה. בכך, תצטרף עתירת "גישה" לשורה של עתירות מהשנים האחרונות שהביאו לתיקון נהלים בלתי חוקיים, מפלים ופוגעניים של משרד הפנים.

לפירוט ההליך המשפטי והפניות למסמכים