סבים וסבתות ישראלים, נכדים ונכדות יוכלו לבקר קרובי משפחה בעזה – בעקבות עבודת "גישה" הורחבו הקריטריונים לכניסת ישראלים לעזה

16 בנובמבר, 2017. כפי שדיווחנו בעבר, ביום 26.9.2017 פנה ארגון "גישה" למתפ"ש בדרישה לשנות את הקריטריונים הנוגעים לכניסת ישראלים לעזה ולבטל את האיסור על כניסת סבים וסבתות ישראלים לחתונות של נכדיהם בעזה, וההיפך- את כניסת הנכדים מישראל לביקור סביהם וסבתותיהם החיים בעזה.

איסור זה פורסם כאמור, במרץ 2016 במסמך "סטטוס ההרשאות" של המתפ"ש, שם נכתב שסבים וסבתות אינם נחשבים לקרובים מדרגה ראשונה ולכן כניסתם לעזה לא תאושר.

במקביל, הוגשה עתירה לבג"ץ, בעניינם של סבא וסבתא שביקשו להיכנס לחתונת נכדם בעזה. העתירה נמחקה לאחר שכניסת הזוג אושרה. ביחס לטענה העקרונית נגד האיסור, כתבה המדינה כי הנושא יטופל בנפרד.

והנה, ביום 16.11.2017 פורסם מסמך "סטטוס הרשאות" חדש ובו נכתב כי "באשר ליציאת ישראלים לרצועת עזה הרי שככל שמדובר בהשתתפות בחתונה/הלוויה או מקרה חריג אחר בעזה שיאושר באופן פרטני, הרי שסבים וסבתות יחשבו כקרבה ראשונה" (עמ' 4 לסטטוס, סעיף ז'). עוד נכתב כי תאושר "יציאת ישראלים לרצועה לצורך ביקור קרוב משפחה מקרבה ראשונה/סבא סבתא החולה במחלה קשה אשר יש בה חשש לחיי החולה או כזו המצריכה אשפוז ממושך" (עמ' 21 לסטטוס).

בכך קיבל המתפ"ש למעשה את עמדת "גישה" במלואה וביטל את האיסור המדובר. כעת יוכלו נכדים ונכדות ישראלים, וסבים וסבתות ישראלים, לשוב ולבקר את בני משפחתם החיים בעזה- אם כי כמובן עדיין רק במקרים החריגים של חתונה, הלוויה או ביקור קרוב משפחה החולה במחלה קשה.