נהלים

נהלי הרשויות מעצבים את חייהם של תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. נהלים אלו מכתיבים את הנגישות לזכויות ואת היכולת לממש אותן. במסגרת הנהלים נקבעים, בין היתר, הקריטריונים לביקור בן משפחה חולה, להשתתפות בשמחה משפחתית, למעבר דירה, ליציאה ללימודים גבוהים, להשתתפות בהכשרה מקצועית, לקבלת היתר לעבודה, לייבוא או ייצוא של מוצרים חיוניים וסחורות ועוד. מרבית הנהלים האלו אינם מפורסמים לציבור, בניגוד לחובות הקבועות בחוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998. בשל כך תושבי הגדה ורצועת עזה אינם יודעים על פי אילו קריטריונים עליהם להגיש את בקשותיהם ועל פי אילו קריטריונים הם נדחות או מאושרות. אין ברשותם הטפסים המתאימים, או רשימת המסמכים שעליהם להגיש. אם בכלל מפורסם נוהל זה או אחר, במקרה הרע הוא נמצא באחד ממשרדי הצבא, שאליו אין לתושבים הפלסטינים גישה ובמקרה הטוב, הוא מפורסם באתר רשמי, אך בעברית בלבד.

בשנים האחרונות הגשנו עתירות חופש מידע רבות ועשרות בקשות חופש מידע בנושאים שונים. בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש ארגון גישה לפרסום כלל נהלי המתפ"ש התחייב המתפ"ש לפרסם כ-60 נהלי עבודה שטרם פורסמו או נהלים חדשים המחליפים נהלים קיימים. מאז אוקטובר 2014 הועלו עשרות מהם לאתר המתפ"ש, ופרסום כלל הנהלים אמור להסתיים ביוני 2015. בעקבות עתירת חופש מידע נוספת שהוגשה בידי "גישה" התחייב המנהל האזרחי לפרסם כ-80 נהלים נוספים. בנוסף, שני הגופים התחייבו לתרגם את הנהלים לערבית. למען נוחיותם של לקוחותינו, ומתוך אמונה כי שמירה על שקיפות מקטינה את הסיכויים לניצול לרעה של סמכויות השלטון, החלטנו לפרסם כאן חלק מהמידע הרלוונטי שהצלחנו להשיג במסגרת מאבקנו המתמשך. בעקבות המאבק הזה, רוב הנהלים מתפרסמים כרגע גם באתר מתפ"ש. נהלים הנוגעים לגדה המערבית בלבד, שלא נמצאים ברשימה שלנו, זמינים לצפיה שם.

כללי
סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה – מאי 2018
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל – נוהל ארעי
נוהל מעבר דואר בין ישראל לרצועה
נהלי סטאטוס הרשאות בסגר, מהשנים 2005 עד 2018
נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי איו"ש ורצ"ע – אוקטובר 2014
מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה
טיפול בבקשות של תושבי האזורים לקבלת טיפול רפואי – אוקטובר 2014
העברת גופות בין האזורים – אוקטובר 2014
נוהל מתן מעמד BMC לאנשי עסקים פלס' – פברואר 2015
נוהל טיפול במאוימים – פברואר 2015
נוהל הנפקת היתרי מסחר, עסקים ועובדי רש"פ בתחום הכלכלה – פברואר 2015
נוהל תאום העברת כסף מזומן בין שטחי הרש"פ לישראל וחו"ל – אפריל 2015
נוהל מועד הגשת פניות של תושבים פלסטינים לכניסה לישראל לצורך השתתפות באירועים בעלי מועד קשיח וידוע מראש – אפריל 2015
נוהל כניסת האוכלוסיה הפלסטינית לישראל – אפריל 2015
נוהל הפעלה- משרד פניות ציבור מתפ"ש – אפריל 2015
אופן העברת כספים בין ישראל לרצועת עזה באמצעות בלדרות מאובטחת – אפריל 2015
תרומות לרשות הפלסטינית – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרי יציאה דרך נמלי היציאה מישראל – יולי 2015
נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי הינם אזרחי ישראל לצורך קבלת דרכון ישראלי וכניסה לישראל – אוקטובר 2015 (רשות האוכלוסין)
נוהל טיפול בפניות המופנות לקצין פניות הציבור במנהל האזרחי
נוהל זמני טיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי רצועת עזה – אוקטובר 2017
נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי – אוקטובר 2017
נהלים ישנים ונהלים שאינם בתוקף

כניסה ויציאה מעזה
הסדרי משפחות חצויות – נובמבר 2004
מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה
הבהרות לגבי הסדרי כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
נוהל מתן היתרי כניסה לישראל ולאיו"ש לתושבי רצ"ע לצרכי מסחר
מכתב המפרט את הפרוצדורה להנפקת היתר מסחר
נוהל טיפול במשלחות רשמיות במעמד בכיר
קריטריונים ליציאת נוצרים מעזה בחג הפסחא
נוהל לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצורך ניהול הליכים משפטיים בישראל
תיאום מפגשים בין עורכי דין ישראלים ולקוחותיהם הפלסטינים תושבי רצועת עזה במעבר "ארז" לשם חתימה על מסמכים משפטיים – אוגוסט 2016
נוהל קבלת היתר לתושב יהודה ושומרון לעזה
נוהל כניסה לביקור חולה המאושפז בישראל/ יהודה ושומרון/ חו"ל – אוקטובר 2014
הנפקת היתרים לתושבי רצועת עזה עבור טיפולים רפואיים – אוקטובר 2014
נוהל יציאה לטיפול רפואי – בעלי רישיונות ביקור מאחרים – אוקטובר 2014
הנפקת היתרים לתושבי רצועת עזה מטעמים הומניטאריים (חתונות והלוויות) – אוקטובר 2014
תיאום מעבר חולים בשיטת גב אל גב בין אמבולנסים דרך מעבר ארז  – אוקטובר 2014
הנפקת היתר למטרת מסחר בישראל לתושבי רצועת עזה  – אוקטובר 2014
יציאת משפחות אסירים הכלואים בישראל מרצ"ע – אוקטובר 2014
הנפקת היתרים מעבר לשעות הפעילות – אוקטובר 2014
נוהל הנפקת תיעוד (BMG (Business Man Gaza לסוחרים ברצועת עזה – פברואר 2015
נוהל יציאת פלסטינים תושבי רצ"ע לתפילות בהר הבית בימי שישי – פברואר 2015
נוהל מעבר בכירים פלס' במעבר ארז – פברואר 2015
נוהל מעבר לרצ"ע לאחר כניסה לישראל דרך מעבר בינ"ל – פברואר 2015
הנפקת היתרי יציאה לנתב"ג לתושבים פלס' – פברואר 2015
נוהל טיפול באחמ"ש – פברואר 2015
נוהל תאום מעבר תושבים פלסטינים בכירים במעברים הבינלאומיים (אלנבי וארז) – אפריל 2015
נוהל יציאת עובדי בריאות לישראל ולמזרח ירושלים – אפריל 2015
נוהל הנפקת היתרים עבור תושבי איו"ש הנמצאים ברצועת עזה – אפריל 2015
מעבר עובדי ארב"ל ישראלים במעבר ארז – אפריל 2015
מעבר ביקורי כלואים במעבר ארז – אפריל 2015
כניסת חולים לטיפול רפואי בישראל/איו"ש – אפריל 2015
הסדרי כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר ארז – אפריל 2015
הנפקת היתרים לתושבי עזה הנמצאים באיו"ש/חו"ל – אפריל 2015
נוהל העברת\הוצאת גופות לרצ"ע – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל עבור איחוד משפחות בישראל לפלסטיני תושב רצ"ע – יוני 2015
נוהל מעבר תושבי איו"ש לרצ"ע – יוני 2015
נוהל מעבר אוכ' בעלי רישיון ביקור מ\או לרצועת עזה – יוני 2015
נוהל כניסת סוחרים למסחר בישראל\איו"ש – יוני 2015
נוהל קבלת היתר לתושב איו"ש למעבר לעזה – יוני 2015
נוהל הנפקת היתר כניסה לישראל לצורך טיול – יוני 2015

2017

נוהל טיפול בבקשת ישראלים ליציאה לרצועת עזה – אוגוסט 2017
טופס בקשת כניסה לישראל לעובד ארגון בינלאומי – דצמבר 2017
טופס בקשת יציאה לצרכים רפואיים – דצמבר 2017
טופס בקשה לכניסה ויציאה של אנשי מסחר – דצמבר 2017
טופס כללי בקשה ליציאה מעזה – דצמבר 2017

 

תנועה בין ישראל והגדה
נוהל כניסת סטודנטים מאיו"ש ללימודים בישראל – אוקטובר 2014
כרטיס נלווה מגנטי – נוהל הנפקה ומסירה
תעסוקת פלסטינים בהתיישבות הישראלית באיו"ש
תעסוקת פלסטינים בישראל
תעסוקה בישראל – נוהל משפחות
נוהל ביטול רשיונות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל – רשות האוכלוסין
נוהל ביצוע למימוש הקצאת היתרים להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין – רשות האוכלוסין
נוהל העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין
נוהל הגשת בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים פלסטינים בבניין – רשות האוכלוסין
נוהל מעבר תושבים פלסטינים במעברי הגבול
נוהל החרמת היתרים
נוהל משרד המשפטים מניעת כניסה לחייבים
נספח לפקודה מס' 43 – הסדר בתי חולים
פקודה מס' 41 – מניעת כניסה של חייבים
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל למטרת ביקור כלוא – אוקטובר 2014
נוהל ביטול היתרי כניסה לישראל
טופס בקשה לכרטיס מגנטי
טופס הגשת בקשות להיתרים עבור ארגונים ישראלים
נוהל אישור בקשות עבור פלס' לצורכי טיפול רפואי וליווי חולה – אוקטובר 2014
כניסת תושבים פלס' מנועים המוזמנים לבדיקות רפואיות בישראל מטעם משהב"ט לצורך ניהול תביעות נזיקין – אוקטובר 2014
נוהל תיאום פינוי חולים לבתי חולים במזרח ירושלים – אוקטובר 2014
טיפול בתושב איו"ש המגיע למחסום במצב רפואי דחוף – אוקטובר 2014
מימון טיפול רפואי לפלסטינים המפונים ע"י צה"ל לביה"ח בישראל – אוקטובר 2014
נוהל אישור היתרים למטרת לוויה בישראל – אוקטובר 2014
נוהל היתרים לביקורי משפחה בישראל – אוקטובר 2014
נוהל הנפקת היתרי מסחר לישראל – אוקטובר 2014
נוהל הנפקת היתרים למטרת חיפוש עבודה – אוקטובר 2014
נוהל מתן היתרים לפגישות עבודה – אוקטובר 2014
נוהל טיפול בבקשות לצרכים משפטיים – אוקטובר 2014
נוהל כניסת תושבים פלס' מאיו"ש לטיול בישראל – אוקטובר 2014
חגי נוצרים – אישור צעדים אזרחיים לאוכלוסייה הנוצרית באיו"ש – אוקטובר 2014
נוהל עבודה למול ארגונים ישראלים – יוני 2015
נוהל טיפול בבקשה המוגשת דרך חלון קבלת הקהל/ הקישור הפלסטיני – אוקטובר 2014
נוהל הנפקת רישיונות ביקור זרים ברשות הפלס' – פברואר 2015
נוהל הנפקת "רישיון ביקור עסקי" – פברואר 2015
נוהל אישור בקשות כניסה לישראל לצורכי טיפול רפואי וליווי חולה – יוני 2015
נוהל אישור היתרים למטרת לוויה בישראל – יוני 2015
נוהל החרמת היתר כניסה לישראל – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל לצורך ביקורי משפחה – יוני 2015
נוהל הנפקת היתר להשתלמות מקצועית בתחום ההיי-טק – יוני 2015
נוהל הנפקת היתר לחתונה בישראל – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל לצורך ביקור בקונסוליה/שגרירות – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרים הכוללים לינה בישראל – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרים למדריכי טיולים/ תיירים לישראל – אוקטובר 2014
נוהל הנפקת היתרים למדריכי תיירות לישראל – יוני 2015
נוהל טיפול בבקשה לכניסה לישראל – יוני 2015
נוהל מתן היתרים לפגישות עבודה – יוני 2015
נוהל "הרכבות" – יולי 2015
הליך והנפקת היתרים לסוחרים ואנשי עסקים נושאי תיעוד BMC – יולי 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל למטרת חיפוש עבודה – יולי 2015
נוהל טיפול בפניות VIP1-VIP2 (בכירים פלס') – יולי 2015
נוהל מתן היתרי כניסה לישראל לצורך השתתפות בהשתלמויות וכנסים רפואיים – יולי 2015
נוהל מתן היתרי כניסה לישראל לצורכי רווחה – ספטמבר 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל עבור עובדי "ווקף" בהר הבית – יולי 2015
נוהל תיאום מעבר רכוב לישראל – יולי 2015
נוהל הנפקת היתר כניסה לישראל עבור עובד תיירות – יולי 2015
איחוד משפחות בישראל לתושב פלסטיני- נוהל מתן היתרי כניסה לישראל – יולי 2015
נוהל הנפקת היתרים לעובדי ארבל ולמשלחות דיפלומטיות – ספטמבר 2015
נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל עבור תפילות בהר הבית – יוני 2015
תהליך כניסת סוחרים פלס' מאיו"ש לשוק הנבטי בממשית – יוני 2015
נוהל הנפקת היתרי הסדר הומניטארי לשנת 1987 – יולי 2015
נוהל עדכון מען בעותק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל- אזור יהודה ושומרון – יולי 2015
מעבר צוותים רפואיים בעוטף י-ם – ספטמבר 2015
נוהל ניפוק היתרי כניסה לישראל למטרת פגישות עבודה – ספטמבר 2015
נוהל טיפול בבקשות לבירור סטאטוס תושב
נוהל כניסת עורכי דין פלסטינים לישראל – יוני 2016
נוהל היתר 'צרכים אישים-סקטור כלכלי' – יוני 2016
נוהל היתר 'צרכים אישים-סקטור ציבורי' – יוני 2016
נוהל היתר 'צרכים ייחודיים-ארגונים ישראלים' – יוני 2016
נוהל היתר 'צרכים ייחודיים-משפחות BMC' – יוני 2016
נוהל היתר 'צרכים ייחודיים-משפחות VIP' – יוני 2016
כניסת פלסטינים לישראל לצרכי דת נוצרית – יוני 2016

מניעות
נוהל הסרת מניעה ביטחונית  – דצמבר 2016
חוליות מדור מידע פלילי
נוהל אבחון והגשת ערר על מניעה משטרתית
קריטריונים להגבלת כניסה לתחומי מדינת ישראל של תושבי רש"פ על רקע מניעה פלילית – משטרת ישראל
נוהל הסרת מניעה ביטחנית לצורכי מסחר
נוהל הסרת מניעה ביטחונית לצורכי תעסוקה
נוהל טיפול בבקשות תושבים פלס` לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל ולהסרתה
טופס בקשה להסרת מניעה בטחונית/פלילית
נוהל הזנתה והסרתה של מניעת אג"מ – יולי 2015

סחורות
נוהל תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה – יוני 2015
נוהל אישור תרומות לרשות הפלסטינית
נוהל הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה
רשימת יבוא מוגבל לרצועת עזה 2013 (אנגלית)
יבוא ויצוא דרך מעברי גבול יבשתיים ומעברים פנימיים
שיווק סחורה חקלאית בין רצועת עזה והגדה המערבית – ינואר 2015
הנחיות בדבר שיווק סחורה שאינה חקלאית בין רצועת עזה ואיו"ש – מרץ 2015
נוהל הכנסת ציוד רפואי לרצועה – יוני 2015
נוהל הכנסת מנועים לרצועת עזה – יוני 2015
העברת חומרים מסוכנים במעברים – יוני 2015
נוהל ייצוא מרצועת עזה – יוני 2015
נהלי משרד החקלאות לשיווק סחורה חקלאית מרצועת עזה לישראל
נוהל משרד החקלאות לשיווק סחורה חקלאית מרצועת עזה לגדה המערבית – אוקטובר 2014
צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) – מעודכן לנובמבר 2015
נוהל העברת חלקי חילוף לרצועת עזה – יוני 2015
טופס פורמט תיאום משאיות – מוקד תיאום סחורות
נוהל הטלת קנסות על מעבירי טובין דו-שימושיים לרצועת עזה שלא כדין – ספטמבר 2016

גשר אלנבי
נוהל מעבר תושבי רצועת עזה במסוף אלנבי
נוהל מעבר נוסע פלסטיני בגשר אלנבי
נוהל תיאום מעברי אח"מים במסוף גשר אלנבי
נוהל הדפסת רשב"ק (רשיון ביקור) בלשכת הקישור
נוהל היסעים לאוכלוסיה הפלס' במסוף גשר אלנבי
נוהל הנפקת תיעוד במקום שאבד
נוהל מעבר גופה בגשר אלנבי
תיאום העברת גופות דרך גשר אלנבי לרצועת עזה – אוקטובר 2014
נוהל מעבר חולים/פצועים ע"ג אמבולנס
נוהל מעבר חולים תושבי רצועת עזה מחו"ל דרך מעבר אלנבי – פברואר 2015
נוהל תאום מעבר תושבים פלסטינים בכירים במעברים הבינלאומיים (אלנבי וארז) – אפריל 2015

נוהל שהיה ממושכת בישראל (צ"ל חו"ל) -מרץ 2018

השתקעות
נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע  – יוני 2016
נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש
נוהל הגשת בקשות להיתרי שהייה באיו"ש לתושב רצועת עזה – יולי 2015
נוהל הנפקת היתר שהייה באיו"ש לתושבי עזה – יולי 2015

זרים וארגונים בינלאומיים
נוהל כניסת זרים לשטחי איו"ש – דרך ישראל
"נוהל זרים" – לשכת קישור – דרך גשר אלנבי
נוהל העברת מגורשים
נוהל מעבר זרים לרצועת עזה דרך מעבר ארז
מכתב הנחייה לארגונים בינלאומיים המבקשים להירשם במשרד הרווחה
נוהל יציאת זרים ובעלי אזרחות זרה מעזה ומאיו"ש לחו"ל – אפריל 2015
הנפקת היתרים לעובדי ארב"ל פלס' – אפריל 2015
נוהל תיאום כניסת זרים לרצועה – יוני 2015
נוהל הטיפול בבקשות זרים לאיחוד משפחות ברש"פ – יוני 2015