קרנות התומכות בגישה

גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

Broederlijk Delen

Drosos Foundation

The Foundation for Middle East Peace

HR-IHL Secretariat

Iris O’Brien Foundation

Irish Aid

Open Society Foundation

Oxfam GB

Oxfam Novib

Sigrid Rausing Trust

Trócaire

(Salesforce.com Foundation (in kind donation

United Nations Development Programme

The Embassy of Finland in Tel Aviv

Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Switzerland

Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) with resources provided by the German Federal Foreign Office

The Rockefeller Brothers Fund

גישה מודה גם למוקד להגנת הפרט בירושלים על ההכוונה והייעוץ.

דוחות כספיים

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007