קרנות התומכות בגישה

גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

British Foreign Commonwealth Office

Broederlijk Delen

Drosos Foundation

The Foundation for Middle East Peace

Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) with resources provided by the German Federal Foreign Office

The Rockefeller Brothers Fund

Irish Aid

New Israel Fund

Open Society Foundations

Oxfam Global Affairs Canada

Oxfam Novib

Sigrid Rausing Trust

Trócaire

(Salesforce.com Foundation (in kind donation

United Nations Development Programme

גישה מודה גם למוקד להגנת הפרט בירושלים על ההכוונה והייעוץ.

דוחות כספיים

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007