18 באוגוסט, 2013. שיעור האבטלה ברצועת עזה ירד ל-27.9 אחוזים ברבעון השני של 2013, לעומת 31 אחוזים ברבעון הקודם. שיעור האבטלה בגדה ירד ל-16.8 אחוזים, לעומת 20.3 אחוזים ברבעון הקודם. כך עולה מנתוני לשכת הסטטיסטיקה הפלסטינית.

שיעור האבטלה הגבוה ביותר ברצועה נרשם במחוז רפיח, והוא עומד על 32 אחוזים. שיעור האבטלה בקרב נשים ברצועה עומד על 50.4 אחוזים, לעומת שיעור האבטלה בקרב גברים שעומד על 22.7 אחוזים. שיעור האבטלה בקרב צעירים בגילאי 15-29 עומד על 44.9 אחוזים.

36.2 אחוזים מהעובדים ברצועה מועסקים על ידי הסקטור הציבורי. 72.9 אחוזים מהעובדים הם עובדים בשכר, 16.3 אחוזים הם עצמאים, 4.2 אחוזים הם בעלי עסקים ו-6.6 אחוזים עובדים בעסק משפחתי מבלי לקבל משכורת.