מספר היציאות דרך ארז צנח דרמטית באפריל ישראל לא מאפשרת לסוחרים לצאת ופוגעת בכלכלה
מעבר ארז. צילום: גישה

14 במאי, 2017. מספר היציאות של פלסטינים עמד על 4,677 בלבד בחודש אפריל. זו ירידה של כ-23 אחוזים ממספר היציאות, הנמוך ממילא, שנרשם חודש קודם (6,078 יציאות בלבד), וירידה של 62 אחוזים בהשוואה לממוצע היציאות החודשי ב-2016.

הנתון לאפריל הוא הנמוך מאז סבב הלחימה של קיץ 2014. היקף התנועה החודש דומה לזה שנרשם ביוני 2014, החודש שקדם למבצע “צוק איתן”, אז, בעקבות חטיפת שלושה ישראלים בגדה המערבית, צמצמה ישראל את תנועת האנשים, שהתבטאה בירידה של כ-30 אחוז ביחס לחמשת החודשים הראשונים של אותה שנה (מספר היציאות אז עמד על 4,503 בלבד).

הירידה החדה הזו נובעת מכמה גורמים: המתכונת המצומצמת שבה פעל המעבר בשל חג הפסח; שיבוש בתנועה במעבר בשל מגבלות שהטיל חמאס על נקודת  שבשליטתו בתוך הרצועה מסוף מרץ ועד סוף השבוע הראשון של אפריל.

גם בניכוי ההפרעות האלה, מספר היציאות הנמוך חריג ומדאיג, ומצביע על החמרה במגמה אחריה אנחנו בגישה עוקבים כבר זמן רב, של הידוק הדרגתי של הסגר וצמצום האפשרויות, הצרות מראש, לתנועה של פלסטינים מרצועת עזה ואליה. לשם השוואה, באפריל 2016, שגם בו צוין הפסח והמעבר פעל חלקית בימי החג, נרשמו בארז 13,137 יציאות, כמעט פי שלושה מהמספר באפריל 2017.

עיקר הירידה היתה בקטגוריות של חולים ומלוויהם ושל סוחרים. 1,975 יציאות של חולים ומלווים נרשמו באפריל, ירידה של 17 אחוזים ממרץ ושל 22 אחוזים מהממוצע החודשי של 2016.

נרשמו 1,273 יציאות של סוחרים באפריל, לעומת 2,475 במרץ, ירידה של 46 אחוזים. בהשוואה לממוצע החודשי של 2016, מדובר בצניחה של 81 אחוזים. כפי שכבר התרענו בעבר, זאת מגמה מתמשכת: מספרי הסוחרים שיוצאים מעזה נופלים בעקביות מאז דצמבר האחרון. אם יציאות סוחרים היוו בעבר יותר ממחצית מכלל היציאות, באפריל הן עמדו על כרבע מהיציאות. בתחילת מאי היו בתוקף רק 927 היתרי סוחר לתושבי הרצועה: 760 רגילים ו-167 היתרי BMG. זאת בהשוואה לכ-3,500 היתרים שהיו בתוקף בינואר 2016.

הצמצום הזה ביציאות סוחרים פירושו פגיעה בכלכלה הפלסטינית ובזאת של עזה במיוחד, והוא סותר הצהרות בכירים ישראלים מאז 2014, בדבר הצורך בצמיחה כלכלית ברצועה. במקום למצוא דרכים לאפשר מעבר ולהניח לפלסטינים תושבי עזה לנצל הזדמנויות ללמוד, לסחור, להגיע לשווקים ולריכוזי עסקים, המדיניות הישראלית מצמצמת עוד יותר את האפשרויות האלה. כל אדם שמבקש לצאת מהרצועה נדרש בדין לבדיקה ביטחונית פרטנית ולא יתכן לפרוס שמיכה כה רחבה וגורפת של מניעה ביטחונית על ציבורים שלמים, בוודאי שלא כשהמחיר כה כבד.