משבר החשמל בעזה ממשיך תשלום על חשמל דלק ממצרים
קווי חשמל ברצועת עזה. צילום: גישה

28 ביוני, 2017. תחנת הכוח בעזה חזרה בשבוע שעבר לפעול, אך משבר החשמל רחוק מלהסתיים. שעות האספקה עומדות כעת על שש שעות רצופות לכל היותר, בדרך כלל פחות, שלאחריהן 12 שעות של נתק.

ביום שני שעבר, 19 ביוני, החלה ישראל ליישם את החלטת הקבינט ולהקטין את כמות החשמל שהיא מוכרת לרצועה (עד אז, 120 מגה ואט). כיום מועברים לעזה רק 80 מגה ואט. כפי שקורה בתקופה האחרונה, תקלות טכניות מונעות מאספקת החשמל שמגיעה ממצרים להגיע למצבה המיטבי (28 מגה ואט) ונכון להיום נכנסים לרצועה 23 מגה ואט.

מיד לאחר ביצוע ההפחתה שלח גישה בקשות דחופות על פי חוק חופש המידע למשרד ראש הממשלה, למשרד הביטחון ולחברת החשמל, כדי ללמוד פרטים על נסיבות ההחלטה על הפחתת החשמל, על ביצועה בפועל ועל צעדים שננקטים למניעת אסון הומניטרי בעזה.

אל תחנת הכוח בעזה, שהיתה מושבתת מאז אמצע אפריל, הוכנס בשבוע שעבר דלק ממצרים דרך מעבר רפיח. שתיים מהטורבינות בתחנת הכוח החלו לפעול ומפיקות 45 מגה ואט. לא ברור עד כמה סידור הוא בר-קיימא וכמה זמן יימשך. תושבי עזה מקבלים כעת בין ארבע לשש שעות חשמל, שאחריהן 12 שעות נתק. סך החשמל שעומד כעת לרשות תושבי עזה משלושת המקורות – ישראל, תחנת הכוח ומצרים – עומד על 148 מגה ואט, כשליש מהצורך.

טרם המשבר הנוכחי, אספקת החשמל לרצועה עמדה על פחות ממחצית מהביקוש, העומד על 450 מגה-ואט, מה שאיפשר לכל היותר שמונה שעות רצופות של חשמל שלאחריהן שמונה שעות נתק, מצב שמותיר את הרצועה במצב תמידי של סף משבר ומונע, בין היתר, פיתוח תשתיות נחוצות וצמיחה כלכלית. למצוקת החשמל ברצועה דרוש פתרון כולל ובר קיימא, לטווח ארוך.