פועלי בניין בעזה. צילום: אימאן מוחמד
פועלי בניין בעזה. צילום: אימאן מוחמד

20 בנובמבר, 2016. הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני התעסוקה והאבטלה ברצועת עזה לרבעון השלישי של 2016. מהנתונים עולה תמונה מדאיגה של אבטלה שממשיכה לטפס וכלכלה בקיפאון. שיעור המובטלים ברצועה עמד ברבעון השלישי על 43.2 אחוז, עלייה מהרבעון השני, אז עמד שיעור המובטלים על 41.7 אחוז. בגדה המערבית נרשם ברבעון השלישי שיעור אבטלה נמוך בהרבה (אם כי עדיין גבוה), של 19.6 אחוז.

האבטלה חמורה במיוחד בקרב צעירים: מעל 60 אחוז ממי שצעירים מגיל 29 ונמצאים בכוח העבודה, לא מצאו פרנסה. בקרב נשים נרשם שיעור אבטלה כללי של 68.6 אחוז, לעומת 35.4 אחוז בקרב גברים. גם זאת עלייה מ-65.3 אחוז בקרב נשים ברבעון הקודם. שיעור המשתתפים בכוח העבודה ברצועה דווקא עלה ברבעון השלישי ל-46.2 אחוז. מדובר על אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע שקדם לאיסוף הנתונים או שחיפשו עבודה.

בענף הבניין ברצועת עזה נרשמה ברבעון הזה עלייה: 7.2 אחוז מהמועסקים, לעומת 4.7 אחוז ברבעון הקודם. ההתכווצות בשיעור התעסוקה בענף ברבעון השני קרתה כנראה בשל מגבלות שהטילה ישראל על הכנסת חומרי בניין לרצועה. 21.1 אחוז מהמועסקים ברצועה עובדים בסחר ומלונאות, 7.2 אחוז בתעשייה, מחצבות וכרייה, 7.1 אחוז בהובלות, אחסון ותקשורת, ו-4.5 אחוז בענפי החקלאות והדיג. 52.9 אחוז הנותרים עובדים בענפי השירותים ובענפים אחרים.

78.6 אחוז הם עובדים בשכר, 13 אחוז עצמאים, 4.4 אחוז בעלי עסקים ו-4 אחוז עובדים בעסקים משפחתיים מבלי לקבל שכר.